De Nieuwe Kans is een ‘verandertraject’. We ondersteunen en helpen multiprobleem jongvolwassenen mannen en vrouwen tussen 18-27 jaar met hun complexe problemen. Samen met een deelnemer zorgen we allereerst voor stabilisatie. Tijdens het dagprogramma wordt in het traject gewerkt aan transformatie. Het doel is dat de deelnemers aan DNK zo veranderen, dat het ze lukt om een stabiele plek in de samenleving te veroveren: via werk, een passende opleiding of indien noodzakelijk specialistische zorg.

Wilt u meer achtergrondinformatie over De Nieuwe Kans? Klik dan op één van onderstaande tegels.