Visie 

DNK ziet zichzelf als een transformatiecentrum met als doel om jongvolwassen mannen en vrouwen met multiproblematiek te helpen om opnieuw te participeren in de maatschappij door hen te ondersteunen bij het duurzaam veranderen van hun denken, gevoelens, gedrag en contacten en ze vervolgens terug naar werk, school of zorg (indien noodzakelijk) te begeleiden.  

Missie  

Bij DNK ondersteunen medewerkers de deelnemers op hun pad naar een ander en gangbaar leven. Het doel: transformatie en verandering. Het andere leven betekent voor deze deelnemers dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven, hun eigen gedrag en hun eigen acties. Hiermee kunnen ze een stabiele plek krijgen in de maatschappij. Het doel is transformatie, verandering. Van overleven naar leven, van chaos naar stabiliteit, van criminaliteit naar goed burgerschap en van straatcultuur naar arbeidsidentiteit.  

DNK zorgt ervoor dat zij hun behoeften duurzaam kunnen aanpakken, zelfredzamer worden en hen perspectief wordt gegeven. Dat is belangrijk, omdat we met het veranderen van gedrag het denken en doen van de deelnemers aanpassen, waardoor ze zien dat het perspectief dat DNK hen voorspiegelt ook realistisch is. DNK helpt en ondersteunt deze deelnemers naar onderwijs, werk en zorg. 

Kernwaarden  

Met passie en trots vervullen medewerkers van DNK de visie via de volgende kernwaarden: veilig, betrokken, verantwoordelijk en duurzaam. Het zijn de kernwaarden die alle medewerkers van DNK hebben, voelen en uitdragen naar de deelnemers. Tegelijkertijd verwachten we van de deelnemers dat zij in het programma en het transformatieproces direct met deze waarden aan de slag gaan en zich hiernaar gaan gedragen. Onze pedagogische waarden worden samengevat in het motto “warm gedisciplineerd”.