De werkplaats is een samenwerkingsverband tussen De Nieuwe Kans, Stichting De Verre Bergen, de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het VUmc te Amsterdam en gemeente Rotterdam.  Het is een samensmelting tussen wetenschap, beleid en praktijk. Het doel van dit onderzoek was om enerzijds inzicht te krijgen in de aard en ernst van de multiproblematiek van jongvolwassenen en anderzijds in de winst die adequate hulpverlening kan opleveren.  

Hersenonderzoek

Het hersenonderzoek houdt zich bezig met de neurobiologische en neurocognitieve kenmerken

Effectonderzoek

Het effectonderzoek vergelijkt de effectiviteit en de werkzame elementen van interventies bij deze groep jonge mannen.

Trajectonderzoek

Het trajectonderzoek brengt ernstige gebeurtenissen in de kindertijd, de justitiële voorgeschiedenis, en de zorgtrajecten van de doelgroep in kaart in relatie tot de problematiek in de jongvolwassenheid.

De resultaten uit het onderzoek werden donderdag 16 mei 2019 tijdens het symposium Hoezo Moeilijke Gasten?! gepresenteerd. De belangrijkste resultaten uit het onderzoek op een rij:  

  • Opmerkelijk is dat uit het onderzoek naar voren komt dat 65% van de deelnemers in zijn jeugd al bekend was bij de Raad voor de Kinderbescherming. Bijna de helft van deze groep had drie of meer Raadsonderzoeken en deze waren grotendeels strafrechtelijk van aard. 
  • Deelnemers aan het onderzoek hebben een turbulent leven achter de rug. Gemiddeld gaven ze aan dat zij vier ernstige gebeurtenissen hadden meegemaakt. Hierbij kwam emotionele verwaarlozing het meest voor, namelijk bij twee op de drie deelnemers. Problemen in de familie verhogen de kans op psychische problematiek tijdens de jongvolwassenheid, waarbij emotionele mishandeling de meest ernstige consequenties heeft voor de jongeren. 
  • Het volledig doorlopen van het DNK-traject vermindert de kans op (de terugkeer van) antisociaal gedrag en het verdubbelt de kans op het hebben van werk of school een half jaar na de interventie is afgerond. 
  • Deelnemers bij DNK hebben vaker betaald werk na het volgen van de interventie, deelnemers van andere Rotterdamse interventies zitten vaker op school. In het rapport Gast! worden de verschillende onderzoeken en bijbehorende uitgebreid toegelicht. Naast deze resultaten zijn door de AW-DNK ook aanbevelingen gedaan voor de stad, voor de multiprobleem jongvolwassenen en voor De Nieuwe Kans zelf.  

Lees hier het magazine Gast!