Nieuws omtrent Coronavirus – december 2020 

De richtlijnen vanuit het RIVM omtrent het coronavirus zijn vanaf 15 december verder aangescherpt en is er een strenge lockdown.

Daarnaast moeten onderwijsinstellingen vanaf woensdag 16 december hun onderwijs op afstand te geven, zodat de contacten tussen leerlingen drastisch worden beperkt. Daarnaast wordt het dringende advies gegeven om zo veel mogelijk thuis blijven wanneer het niet noodzakelijk is om naar buiten te gaan. Een uitzondering wordt gemaakt voor organisaties – zoals DNK – die kwetsbaren in de samenleving ondersteunen.

Kortom; deze en alle andere maatregelen leiden er toe dat DNK haar werk anders gaat uitvoeren vanaf woensdag 16 december, omdat het dagprogramma dat deelnemers normaliter volgen vervalt:

  1. We nodigen iedere deelnemer minimaal één keer per week uit om langs te komen bij DNK. Om te checken hoe het echt met hem gaat, waar we hem mee kunnen helpen en welke behoefte nog is. Natuurlijk pakken we ook de praktische maatschappelijke zaken met hem op.
  2. Alle afspraken met een deelnemer worden op individuele basis en op afspraak gedaan; bij elkaar zijn in groepsverband wordt vermeden.
  3. In noodgevallen kunnen deelnemers altijd contact opnemen met hun driehoek en na overleg direct langskomen.
  4. YOUZ is aanwezig op donderdag en vrijdag en werkt op afspraak.
  5. Er is iedere dag een beperkt aantal collega’s aanwezig om contact zo veel mogelijk te beperken.

Er is zoals altijd bij De Nieuwe Kans altijd plek voor nieuwe deelnemers. Nieuwe aanmeldingen kunnen op de gebruikelijke manier via website gemeld worden.

Mocht u vragen hebben dan kunt u kunt contact met ons opnemen via de mail, de begeleiders en het algemene nummer van De Nieuwe Kans.

Wanneer er nieuwe maatregelen komen die van invloed zijn op de ondersteuning van de deelnemers, dan brengen we u hier van op de hoogte.

Tot slot, blijf gezond en let op elkaar!

Met vriendelijke groet,
De Nieuwe Kans
010-2151824