Voorzieningenland

Stichting ‘De Nieuwe Kans’ bekleedt een unieke positie binnen het Rotterdamse voorzieningenlandschap. Niet alleen bestrijkt zij met een multidisciplinair team de verschillende leefgebieden van de doelgroep (school, werk, zorg, veiligheid, huisvesting, welzijn), zij slaagt er ook in om een bijzondere doelgroep te bereiken: jongemannen (18-27) die kampen met multiproblematiek en vaak aan de rand van de maatschappij terecht zijn gekomen. Denk hierbij aan: school drop-out, afstand tot de arbeidsmarkt, criminaliteit, verslaving, huisvestingsproblematiek, schuldproblematiek, sociale problematiek, gedragsproblematiek, psychische problematiek, etc.

DNK is de enige instelling in Rotterdam die zich middels een dagprogramma richt op deze specifieke doelgroep.

Er zijn uiteraard meerdere voorzieningen voor deze doelgroep, maar dan gaat het bijvoorbeeld om een jongere leeftijdsgroep , of het biedt wel opvang, maar geen dagprogramma, of het is puur een onderwijsvoorziening, of het richt zich op een minder zware doelgroep. DNK is daarnaast ook sterk outreachend bezig (contacten op straat, huisbezoeken, gevangenisbezoek, vergezellen van deelnemers naar instanties).

DNK is het sluitstuk in het voorzieningenlandschap als het gaat om deze kwetsbare doelgroep, omdat in principe iedereen welkom is (er zijn weinig contra-indicaties), dus ook jongens die overal al zijn uitgevallen. Deelnemers aan DNK worden vaak doorverwezen door het Jongerenloket, reclassering, justitiële inrichtingen, scholen, wijkteams, straatcoaches, hulpverleningsinstanties en welzijnsorganisaties. Daarnaast melden veel jongens zichzelf aan 25-30%). DNK heeft dus kennis van de systeemwereld, maar staat tegelijk met beide voeten in de leefwereld van de doelgroep.

Door haar multimodale aanpak heeft DNK kenmerken van verschillende typen organisaties in zich, maar is zij geen van allen (reïntegratiebedrijf, school, welzijnsorganisatie, GGZ-instelling, justitiële inrichting). Liever noemt zij zich een ‘transformatiecentrum’ en heeft zij de ambitie om steeds meer als zodanig bekend te komen te staan, zowel bij de doelgroep als in het veld van instanties en organisaties.