De missie van DNK

Bij De Nieuwe Kans proberen de medewerkers de deelnemende jongeren te ondersteunen in de gang naar een ander leven. Het doel is transformatie, verandering. Van overleven naar leven, van chaos naar stabiliteit, van criminaliteit naar goed burgerschap en van straatcultuur naar arbeidsidentiteit.
Dat is ook wat deelnemers vaak zelf aangeven: ‘Ik wil veranderen.’
Met dat andere leven bedoelt DNK: verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag en een stabiele positie verwerven in de samenleving.
Daaronder wordt verstaan: het duurzaam aanpakken van de behoeften (needs), zelfredzaam zijn en het werken aan perspectief door de gang naar onderwijs, werk of zorg.

Het doel is transformatie, verandering.

Naast transformatie is een ander belangrijk woord bij DNK: herstel. Het potentieel aan mogelijkheden dat iedere deelnemer in zich heeft en dat verloren dreigt te gaan onder een stapeling van negatieve factoren, moet weer ruimte krijgen en hersteld worden.

DNK neemt in haar missie het werken aan ‘4 G’s’ als speerpunt:

  • Gezonde gevoelens
  • Gezond denken
  • Gezond gedrag
  • Gezonde contacten