Het jaarverslag 2023 van De Nieuwe Kans en Bon Sjans staat online! Lees in dit verslag de behaalde resultaten, interviews met oud-deelnemers Djessy en Rox en andere samenwerkingspartners en tot slot de plannen voor de komende jaren.

Jaarverslag 2023 DNK