Het team van De Nieuwe Kans bestaat uit:

3 maatschappelijk werkers
3 gedragstrainers
5 docenten
1 medewerker instroom
3 medewerkers uitstroom
1 medewerker nazorg
1 facilitair medewerker
1 kok
1 office manager
2 ICT medewerkers
1 projectmedewerker
1 beleidsmedewerker
5 stagiaires
1 psychiatrisch verpleegkundige (extern)
1 psycholoog (extern)
1 psychiater (extern)
1 teamleider

Directie

Hans du Prie, bestuurder iHUB
Sander Glaser, bestuurder DNK, lid bestuurscollege iHUB
Piet Boekhoud, directeur DNK

Raad van Advies

Dhr. H.W.I. Bol
Dhr. W. Büdgen
Dhr. R.O. Prins

Raad van Toezicht iHUB

Mevr. D.M.C. Pronk, voorzitter
Dhr. F.C. Bakker, vicevoorzitter
Mevr. T.M.W.A. van den Hurk, lid
Dhr. J.W. Jurg, lid
Dhr. J. Kweekel, lid
Dhr. P.H. van der Laan, lid
Mevr. P. Laseur, lid
Dhr. V.G. Smink, lid

 

Meer weten over waar we vandaan komen?

En onze geschiedenis.

Onze historie