Anbi status

Stichting De Nieuwe Kans heeft vanaf 1-1-2016 een anbi status
RSIN: 851542141
Bestuurders: Mr. S. Glaser, de heer P. Boekhoud en Stichting iHUB te Amsterdam.

Jaarverslag

Laatste jaarverslag: Jaarverslag DNK 2016

Beloningsbeleid: Bestuurders en personeel worden verloond volgens de cao Cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Als u de link volgt krijgt u de actuele stand over de CAO WMD te zien.